ห้องเรียนหลัก (ห้อง 11-906)

"พร้อมเติมเต็มทุกการสร้างสรรค์"

 ห้องเรียนสุดล้ำเพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงต้องมีห้องเรียนที่ทันสมัยด้วยชุดคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่องานเกมโดยเฉพาะ รองรับการทำงานทั้งสายการพัฒนาเกม และอีสปอร์ต ตลอดจนอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น แว่น VR, MR ทั้ง Oculus Quest และ Microsoft Hololens, Wacom ฯลฯ

Lab

24/7 co-working space ห้อง 5-xxx

24/7 co-working space 

ห้องทำงานสำหรับนักศึกษาเข้าใช้งานได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง พื้นที่ที่พร้อมให้นักศึกษาเกมมารวมตัวพบปะ ทำงาน พูดคุย 


Mobirise

Co-working space วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ตึก 11 ชั้น 9

DIT's co-working space

Co-working space วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
ตึก 11 ชั้น 10 ห้อง 1006 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร 02 791 6000 ต่อ 4070

© Copyright 2021 Rangsit University - All Rights Reserved