วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรัชญา "เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี ก้าวสู่ระดับสากล"

วิสัยทัศน์ "เป็นผู้นำด้านให้บริการการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการวิจัยและสร้างพันธมิตรทางวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

5 หลักสูตรตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

วิทยาการคอมพิวเตอร์
นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต
สารสนเทศการลงทุน
โซเชียลมีเดีย

ข่าว / กิจกรรม / ประกาศ

Computer Game and eSport

"เปลี่ยนเรื่องเล่น ให้เป็นอนาคต"