ประกาศรับสมัครงานอาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต

ประกาศรับสมัครงานอาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชา มัลติมีเดีย, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถสร้างโมเดลสามมิติและแอนิเมชัน
  3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการทำงานกราฟฟิก สำหรับงานเกมการผลิตเกม
  4. สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Maya, Zbrush, Photoshop ได้อย่างชำนาญ
  5. สามารถใช้ Unreal Engine หรือ Unity
  6. มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
  7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

ติดต่อเรา