ประกาศรับสมัครงานอาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม

ประกาศรับสมัครงานอาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม

อาจารย์ประจำ สาขา เทคโนโลยีสื่อสังคม สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (จำนวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา มัลติมีเดียและแอนิเมชัน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถสร้างสื่อเคลื่อนไหว โมชันกราฟิก และแอนิเมชัน ได้เป็นอย่างดี
  3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อคอนเทนต์ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
  4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect, Adobe Animate, Blender ได้อย่างชำนาญ
  5. มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
  6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

ติดต่อเรา