แจกเสื้อ…..ให้กับนักศึกษาใหม่ใส่มาร่วมงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ด้วยวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ทางวิทยาลัย จะแจกเสื้อสีเทา (ตามรูป) ให้กับนักศึกษาใหม่ใส่มาร่วมงานในวันดังกล่าว
น้องใหม่ 65 กรุณาแจ้งขนาดเสื้อ ด่วน ที่สาขาวิชานะคะ

ติดต่อเรา