ประกาศรับสมัครงานอาจารย์ประจำ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา Information Technology, Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ TOEIC/550, IELTS/4, TOEFL IBT/45, TOEFL PBT/460, CU-TEP/50

3. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
หรือ ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 204 เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ ส่งอีเมลมาที่ hr.rsu@rsu.ac.th
โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร”

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-791-5634

ติดต่อเรา