MOU Cyber Security

การลงนามความร่วมมือแบบออนไลน์ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงานด้าน “Cyber Security” ในประเทศไทย

ลงนามความร่วมมือแบบออนไลน์ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงานด้าน”Cyber Security”ในประเทศไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิตและบริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ (Palo Alto Networks) ได้จัดการลงนามความร่วมมือแบบออนไลน์ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงานด้าน”Cyber Security”ในประเทศไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อแก้วิกฤตการขาดแคลน ‘ทักษะความปลอดภัยไซเบอร์’ ทางพาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ จึงลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตและ 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย เตรียมสร้างกำลังคนที่มีทักษะด้าน Cybersecurity โดยเฉพาะ โดยจะให้ความรู้ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่บริษัทพัฒนาขึ้นแก่ผู้เรียน ถือเป็นการรองรับตลาดแรงงานในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสร้างอาชีพได้ในอนาคต

ติดต่อเรา