Welcome teachers and students at Pier School “Nittayanukul”

กิจกรรมต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเรือ”นิตยานุกูล”

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการค่ายวิชาการของทางโรงเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะครูและนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทาง การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การแสดงจากหุ่นยนต์ TEMI ที่พัฒนาโดยวิทยาลัยฯ และการร่วมกิจกรรมจำลองการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต E-Sport โดยให้ นักเรียนแบ่งเป็นทีม ๆ ละ 5 คน แข่งขันเกม ROV โดยมีนักเรียนเป็นคนพากษ์เสียงการแข่งขันครั้งนี้อย่างสนุกสนานเร้าใจ นักเรียนได้ทั้งความรู้ด้านการจัดการแข่งขัน และการนำแนวทางต่างๆ เพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคต สำหรับช่วงบ่ายของวันเดียวกันคณะครูและนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงการสตาร์ทอัพ Start Up ซึ่งเป็น โครงการที่รัฐบาลผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อผลักดันสู่อุตสาหกรรมของประเทศ

ติดต่อเรา