Seminar & Workshop LoRa for Industrial Internet of Things (IIoT)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LoRa for Industrial Internet of Things”

 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาขน) หรือ CAT จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LoRa for Industrial Internet of Things” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นการผลักดันการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน Internet of Things เข้าสู่วงการอุตสาหกรรม จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
แนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 มีอิทธิพลในการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่ ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งเป็นการบูรณาการการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน รูปแบบ “The Internet of Things (IoT)” ทำให้กระบวนการผลิตตลอดทั้งซัพพลายเชนเชื่อมต่อกันบนโลกดิจิทัลได้ อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Industrial Internet of Things หรือ IIoT คือ การนำเครื่องจักร ระบบการวิเคราะห์ขั้นสูง และ คนมาทำงานร่วมกันผ่านโครงข่ายของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดระบบที่สามารถ ติดตาม เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนและแสดงผลข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยให้ภาค อุตสาหกรรมสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์โครงการ
1. สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด้วยเทคโนโลยี LoRa for Industrial Internet of Things
2. ได้ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมนำเทคโนโลยี LoRa ไปใช้สำหรับสร้างนวัตกรรมด้าน IIoT
ดูรายละเอียดโครงการและกำหนดการจัดงาน ได้ที่นี่ คลิ๊กเลยครับ

ติดต่อเรา