The IKCEST2019 Training Program

The IKCEST2019 Training Program

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น The 65th IKECEST Training Programme for Silk Road Engineering Science and Technology Development เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ตลอดการอบรม 8 หัวข้อ เพียงอบรมได้ครบ อย่างน้อย 3 หัวข้อ ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังเสร็จสิ้นโครงการ สถานที่อบรม อาคารกวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2562 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ติดต่อเรา