KMICES 2016

 

งานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ KMICES 2016

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัย UUM ประเทศมาเลเชีย จัดงานประชุมการเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ KMICEs 2016 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ วันที่ 28-29 สิงหาคม 2559

ติดต่อเรา