ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

//ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณบดีวิทยาลัย ICT ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน ต้อนรับ คณาอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี @ ม.อุบลฯ จำนวน 16 ท่าน เดินทางเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย และเข้าอบรบ Workshop ด้าน ERP โดย อ.สุมนา เกษมสวัสดิ์  หัวหน้าสาขาวิชา Enterprise Information Systems RSU ดูแลการอบรม วันที่ 22 มกราคม 2561

ขอขอบคุณ สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต Suryadhep Music Sala ที่ร่วมให้การต้อนรับ

2018-11-19T15:18:27+00:00