วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกันจัดงานเปิดโครงการ The Stock Master University 2019