หน้าแรก 2018-11-26T13:43:46+00:00
Loading...
Loading...
หลักสูตร
ทุนการศึกษา
สมัครเรียน

ข่าวอัพเดต

ติดตามข่าวสาร ล่าสุด ของวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” ประจำปี 2560

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานสังสรรค์ฉ […]

ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณบดีวิทยาลัย ICT ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน ต้อนรับ คณาอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธา […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีระดมทุน Crowdfunding rsu 201”

Platform ร่วมกับวิทยาลัยไอซีที มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมเชิงปฏิัติการ “วิธีการระด […]

Load More Posts

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนานวัตกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

COLLEGE OF DIGITAL INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY

52/347 อาคารรัตนคุณากร ชั้น 10
ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี  12000
โทรศัพท์ : 02 791 6000 ต่อ 4061,4077,4055,4067,4068,4072

สมัครเรียน