ข่าวและกิจกรรม

/ข่าวและกิจกรรม
ข่าวและกิจกรรม2019-03-19T11:09:13+00:00

ธนาวัต ขันธรรม รางวัลออสการ์ และ รางวัลลูกโลกทองคํา

ธนาวัต ขันธรรม หนุ่มไทยผู้สัมผัส รางวัลออสการ์ และ รางวัลลูกโลกทองคํา จาก Spider-Man Into the Spider [...]

วันวิชาการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการจัดงานวันวิชาการนวัตกรรมดิจิท [...]

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง มหาวิ [...]

โครงการ Double Degrees ภาษาอังกฤษและวิจัย

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศพบปะพูดคุยความร่วมมือกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาล [...]

ออราเคิล คลาวด์ ขับเคลื่อนชุมชนสตาร์ตอัพของม.รังสิต

ออราเคิล (Oracle) จุดพลุโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัปไทยเต็มรูปแบบ กับมหาวิทยาลัยรังสิต ระบุเป็นมหาวิทยา [...]

รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” ประจำปี 2560

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานสังสรรค์ฉลองวันคล้ายวั [...]

ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณบดีวิทยาลัย ICT ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน ต้อนรับ คณาอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี @ ม.อุบลฯ [...]