วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต และ Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center (Bangkok) หรือวิทยาศาสตาร์บัณฑิตสถานแห่งจีน เป็นสถาบันค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในการสร้างความสำเร็จในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของสาธรณารัฐประชาชนจีน

ทางวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและการเรียนการสอนกับ CAS เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรม