ทำบุญไหว้พระประจำปี 2561

//ทำบุญไหว้พระประจำปี 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานทำบุญไหว้พระประจำปี 2561 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 9 อาคารรัตนคุณากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางวิทยาลัยฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเสริมศิริมงคล

2019-03-19T10:47:19+00:00