|| ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงาน it hackathon 2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานค่ายนักพัฒนา IT RSU HACKATHON 2017 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 โดยมีนักศึกษามัธยมจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

...

(อ่านต่อ...)

ประชุมบุคลากร ปีการศึกษา2/2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2/2559 โดยมีวาระสำคัญเช่น กิจกรรมของวิเทศสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาของวิทยาลัยฯกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ, การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯ และแนวทางการทำผลงานวิจัยและงานว...

(อ่านต่อ...)

กิจกรรม THAI GAME JAM 2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมแข่งขันการสร้างเกม THAI GAME JAM 2017 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดงานเป็นประจำทุกปี

...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.