|| นักศึกษา ICT ม.รังสิต คว้ารางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น”

นักศึกษา ICT ม.รังสิต คว้ารางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย The 2017 IT student excellence ethical and moral award from the Dean of IT Council of Thailand.

นางสาวกชมน ใจดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ได้รับมอบรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2559 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ณ ห้อง IT404 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

โดยมี ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

 

Designed by NZ Digital Media.