|| โครงการ IoT Smart Framing และได้มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ

อนาคตของวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำลังจะสดใส เรามีโครงการ IoT Smart Framing และได้มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พบปะกับ คุณนคร รัตนพรรณ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ TSBD และคุณวิทยา นครศรี ผู้จัดการฝ่ายขายของ MBM จาก บริษัท WPG (Thailand) จำกัด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยICT 1012 ชั้น 10 อาคาร 11 เวลา 13:30 น.

 

Designed by NZ Digital Media.