|| นักศึกษา ICT ได้รับรางวัลในงาน Digital Big Bang

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สนับสนุนนักศึกษาส่งผลงานนวัตกรรมด้าน IoT เข้าร่วมประกวดในงาน Digital Big Bang 2017 โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับรางวัลจากงานนี้ 2 รางวัลคือผลงาน IoT ชื่อ Easy Farming และ ระบบวัดค่ากรดด่างและค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยเทคโนโลยี IoT

 

Designed by NZ Digital Media.