|| ดังอีกแล้ว นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิท แชมป์ MOS Olympic 2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิท นศ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์โลกในการแข่งขัน MOS Olympic 2017 ประเภทโปรแกรม PowerPoint 2016 ณเมืองแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา World Championship

Designed by NZ Digital Media.