|| ข่าวไอซีที

ด้วยทางมหาวิยาลัยรังสิตได้มอบหมายให้ผ่ายวิชาการ โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ทำหน้าที่เป็นหส่วยงานกลางในการจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

ซึ่งหลังจากการประเมินการสอนประจำปีเสร็จสิ้น อาจารย์ที่ได้รับผลคะแนนประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการเห็นชอบจา...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้รู้ลึก รู้จริง ด้าน IT ภายใต้โครงการ IT RSU HACKATHON 2016

...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดีวิทยลัยฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร Digital Media Complex

...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.