|| ข่าวไอซีที

วิทยาลัย ICT จัดงานเปิดตัวหลักสูตรป.โท การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผู้อำนวยการศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เเละคณาจารย์ร่วมงาน Open House เปิด...

(อ่านต่อ...)


ยินดีต้อนรับ สู่ ศตวรรษที่ 21 นี้ เราท่านทุกคนคงจะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก ใบนี้ ทั้งภัยพิบัติ และ วิกฤตเศรษฐกิจ อีกทั้งภาวะโลกร้อน เด็กยุคใหม่ ที่ถูกเรียกว่า GEN Z จะต้องปรับตัวอย่างมากมาย การเรียนการสอนแบบเดิมๆ คงจะหมดไปในไม่ช้า เพราะ ไม่เหมาะสมกับคนยุคใหม่ ที่สามารถ...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.