|| ข่าวไอซีที

มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครทุนวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 2559 รอบที่ 2

กำหนดการรับสมัครและการตัดสิน

  1. ประกาศรับสมัครวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง 2 มกราคม พ.ศ. 2560
  2. ประกาศให้ทุน วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560

การสมัครขอให้ทำข้อเสนอโครงการและ CD ไฟล์ข้อเสนอโค...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัย UUM ประเทศมาเลเชีย จัดงานประชุมการเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ KMICEs 2016 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ วันที่ 28-29 สิงหาคม 2559

...

(อ่านต่อ...)

วิยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมแสดงความเคารพ รำลึกถึงคุณครูผู้ให้วิชาความรู้ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษาและคณาจารย์ในวิทยาลัยฯด้วย

...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.