|| ข่าวไอซีที

52/347 อาคารรัตนคุณากร ชั้น  10 
ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000

โทร           : 0-2997-2200-30 ต่อ 4061
โทรสาร     : 0-2997-2222 ต่อ 4076

...

(อ่านต่อ...)

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงาน Global Game Jam ประจำปี 2560

มาพบกันอีกครั้ง กับเหล่าทัพคนสร้างเกมทั่วหล้า เตรียมตัวมาแจมกันในงาน Global Game Jam 2017 (GGJ 2017) ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 นี้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

(อ่านต่อ...)

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัย ICT ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Saint Vincent's College ประเทศฟิลิปปินส์ โดยผู้ที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ได้แก่

1. Saint Vincent's College โดย Rev. Fr. Nathaniele A. Denlaoso, Executive Vice President,
2. วิทยาลัย ICT โดย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.