|| ข่าวไอซีที

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สนับสนุนนักศึกษาส่งผลงานนวัตกรรมด้าน IoT เข้าร่วมประกวดในงาน Digital Big Bang 2017 โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับรางวัลจากงานนี้ 2 รางวัลคือผลงาน IoT ชื่อ Easy Farming และ ระบบวัดค่ากรดด่างและค่าความอุดมสมบูรณ์ขอ...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป) เยี่ยมชมหุ่นยนต์รุ่น 1004 v.4 พัฒนาโดยทีมงาน รศ.สานนท์ ฉิมมณี ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยหารือเรื่องการร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจเพื่อนำไปใช้ในกิจการของกองทัพในอนาคต
(อ่านต่อ...)


วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิท นศ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์โลกในการแข่งขัน MOS Olympic 2017 ประเภทโปรแกรม PowerPoint 2016 ณเมืองแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา World Championship

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต กับ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมความงาม โดยบริษัทควอลิตี้พลัสฯ เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางและส่งออกไปต่าง...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 (WRO:World Robot Olympiad 2017) ภายใต้หัวข้อ "Sustainabots : Robots for sustainability" (การพัฒนาอย่างยั่งยืน : หุ่นยนต์เพื่อความยั่งยืน)


วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความขอบคุณ Professor Leif Lönnqvist จาก Karstad Business School ประเทศสวีเดน

Professor Leif Lönnqvist จาก Karstad Business School ประเทศสวีเดน ในโครงการ Staff Mobility Agreement: Erasmus+ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2560 มาช่วย...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.