|| ข่าวไอซีที

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นภาคีร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 5

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและส...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นภาคีร่วมในการจัดแข่งขัน Microsoft Office Specialist Thailand Competition 2017

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการผลักดัน และการเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่างๆ ในโลกปัจจุบัน...

(อ่านต่อ...)

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นภาคีร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน - วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช รัตนาธิเบศร์

ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่ง...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.