|| ข่าวไอซีที

Platform ร่วมกับวิทยาลัยไอซีที มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมเชิงปฏิัติการ "วิธีการระดมทุน" CrowdFunding RSU 2018 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคาร 11 รัตนคุณากร

ขอเชิญชวน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโดยส่ง

1. ชื่อโคร...

(อ่านต่อ...)

นักศึกษา ICT ม.รังสิต คว้ารางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย The 2017 IT student excellence ethical and moral award from the Dean of IT Council of Thailand.

นางสาวกชมน ใจดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ได้รั...

(อ่านต่อ...)

อนาคตของวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำลังจะสดใส เรามีโครงการ IoT Smart Framing และได้มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พบปะกั...

(อ่านต่อ...)

We are always connected. College of ICT has always been an international institute. It has just also been invited to cerebrate the national day of the Republic of Korea and meeting with Honourable Noh Kwang-Il, the Ambassador of Republic of Korea on 5 October 2017

 

(อ่านต่อ...)

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยรังสิต แก่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานทางวิชาการจนเป็นที่ประจักษ์และได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อศิษย์และประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมอย่างดียิ่งนั้น

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ ผู้อำนวยการห...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับน้องสแปม นางสาวภูวิศา ฉวาง เจ้าของมงกุฎจากเวที Miss All Naitions Thailand 2017 ซึ่งเจ้าตัวเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเรานี่เอง แม้ทั้งสวยทั้งเก่งอย่างนี้ต้องขอชื่นชมสุดๆไป...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.