|| ข่าวไอซีที

อนาคตของวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำลังจะสดใส เรามีโครงการ IoT Smart Framing และได้มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พบปะกั...

(อ่านต่อ...)

We are always connected. College of ICT has always been an international institute. It has just also been invited to cerebrate the national day of the Republic of Korea and meeting with Honourable Noh Kwang-Il, the Ambassador of Republic of Korea on 5 October 2017

 

(อ่านต่อ...)

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยรังสิต แก่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานทางวิชาการจนเป็นที่ประจักษ์และได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อศิษย์และประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมอย่างดียิ่งนั้น

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ ผู้อำนวยการห...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับน้องสแปม นางสาวภูวิศา ฉวาง เจ้าของมงกุฎจากเวที Miss All Naitions Thailand 2017 ซึ่งเจ้าตัวเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเรานี่เอง แม้ทั้งสวยทั้งเก่งอย่างนี้ต้องขอชื่นชมสุดๆไป...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สนับสนุนนักศึกษาส่งผลงานนวัตกรรมด้าน IoT เข้าร่วมประกวดในงาน Digital Big Bang 2017 โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับรางวัลจากงานนี้ 2 รางวัลคือผลงาน IoT ชื่อ Easy Farming และ ระบบวัดค่ากรดด่างและค่าความอุดมสมบูรณ์ขอ...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป) เยี่ยมชมหุ่นยนต์รุ่น 1004 v.4 พัฒนาโดยทีมงาน รศ.สานนท์ ฉิมมณี ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยหารือเรื่องการร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจเพื่อนำไปใช้ในกิจการของกองทัพในอนาคต
(อ่านต่อ...)


Designed by NZ Digital Media.