|| ข่าวไอซีที

ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิท แชมป์ MOS Olympic 2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิท นศ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์โลกในการแข่งขัน MOS Olympic 2017 ประเภทโปรแกรม PowerPoint 2016 ณเมืองแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา World Championship

...

(อ่านต่อ...)

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต กับ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมความงาม โดยบริษัทควอลิตี้พลัสฯ เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางและส่งออกไปต่าง...

(อ่านต่อ...)

โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 (WRO:World Robot Olympiad 2017) ภายใต้หัวข้อ "Sustainabots : Robots for sustainability" (การพัฒนาอย่างยั่งยืน : หุ่นยนต์เพื่อความยั่งยืน)

Designed by NZ Digital Media.