|| ข่าวไอซีที

คณะกรรมการกิจการมวลชนและสารนิเทศ สภานักวิชาการประจำคณะกรรมการสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สช.มน.กอ.รมน.) ได้ดำเนินการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "Best Executive AEC Awards of the Year" ครั้งที่ 1 ประจำปี พุทธศักราช 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน...

(อ่านต่อ...)

ขอประชาสัมพันธ์งาน Global Game Jam 2018 (GGJ 2018) ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 นี้ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มกราคม 2561)

Global Game Jam เป็นงานที่รวมเหล่านักพัฒนาเกมรุ่นเก๋าจนถึงน้องใหม่ผู้สนใจในการสร้างเกมด้วยตัวเองให้มีโอกาส...

(อ่านต่อ...)

Platform ร่วมกับวิทยาลัยไอซีที มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมเชิงปฏิัติการ "วิธีการระดมทุน" CrowdFunding RSU 2018 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคาร 11 รัตนคุณากร

ขอเชิญชวน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโดยส่ง

1. ชื่อโคร...

(อ่านต่อ...)

นักศึกษา ICT ม.รังสิต คว้ารางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย The 2017 IT student excellence ethical and moral award from the Dean of IT Council of Thailand.

นางสาวกชมน ใจดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ได้รั...

(อ่านต่อ...)

อนาคตของวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำลังจะสดใส เรามีโครงการ IoT Smart Framing และได้มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พบปะกั...

(อ่านต่อ...)

We are always connected. College of ICT has always been an international institute. It has just also been invited to cerebrate the national day of the Republic of Korea and meeting with Honourable Noh Kwang-Il, the Ambassador of Republic of Korea on 5 October 2017

 

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.