|| ข่าวไอซีที

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต กับ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมความงาม โดยบริษัทควอลิตี้พลัสฯ เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางและส่งออกไปต่...

(อ่านต่อ...)

โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 (WRO:World Robot Olympiad 2017) ภายใต้หัวข้อ "Sustainabots : Robots for sustainability" (การพัฒนาอย่างยั่งยืน : หุ่นยนต์เพื่อความยั่งยืน)

Staff Mobility Agreement: Erasmus+

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความขอบคุณ Professor Leif Lönnqvist จาก Karstad Business School ประเทศสวีเดน

Professor Leif Lönnqvist จาก Karstad Business School ประเทศสวีเดน ในโครงการ Staff Mobility Agreement: Erasmus+ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2560 มาช่วย...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.