|| พิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่น 3 สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์

สถานที่ : อาคารคุณหญิงพัฒนา ตึก 8N ชั้น 1 ห้อง 101

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 พิธีมอบเสื้อกาวน์รุ่น 3 สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์และพธีเปิดศูนย์วิจัยและบ่มเพาะนวัตกรรม ทั้งนี้ยังมีงานเสวนาพิเศษในหัวข้อ Medical information technology 4.0 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบอนนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/s4KFyX


Designed by NZ Digital Media.