|| ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยสันตพล จ.อุดรธานี เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี นำคณาจารย์เข้าเยี่ยมชมการบริการงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดี และผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัตนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การตอนรับ

...

(อ่านต่อ...)

ภาพกิจกรรมงานมอบเสื้อกาวน์ รุ่น3

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่น 3 ของสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมี ผศ.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมกันนี้ในงานมีการเสวนาพิเศษในหัวข้...

(อ่านต่อ...)

ภาพกิจกรรมงานเปิดศูนย์วิจัยและบ่มเพาะนวัตกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัยและบ่มเพาะนวัตกรรม ของสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ โดยมี ผศ.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และ ดร.ธนาธร ทะนานทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยและบ่มเพาะนวั...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.