|| ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม THAI GAME JAM 2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมแข่งขันการสร้างเกม THAI GAME JAM 2017 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดงานเป็นประจำทุกปี

...

(อ่านต่อ...)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดีวิทยลัยฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร Digital Media Complex

...

(อ่านต่อ...)

งานสัมมนาการพัฒนางานวิจัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต

...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.