|| ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมการทำงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมการทำงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดย Emeritus Professor Lance Chun Che Fung (Murdoch University) วันพฤหัสบดี ที่ 6 ก.ค. 2560 เวลา 13.00น. - 16.00น. ห้อง 11-903

...

(อ่านต่อ...)

งานสัมมนา "The Power of Social Media for E-Commerce 4.0 "พลังโซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจยุค 4.0"

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานสัมมนา "The Power of Social Media for E-Commerce 4.0 "พลังโซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจยุค 4.0" ช่วงที่ 1 หัวข้อ : Social Media for P.R. โซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดย อาจารย์ไตร ชีพธรรม คำวิเศษณ์ และคุณส้ม กมลกานต์ กุลดิชพงศ์ ช่วงที่ 2 หัวข้อ ...

(อ่านต่อ...)

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารรัตนคุณากร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.