|| ประมวลภาพกิจกรรม

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารรัตนคุณากร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

...

(อ่านต่อ...)

งานมุทิตาจิต อาจารย์สกลกิจ นกสกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานมุทิตาจิต งานมุทิตาจิต อาจารย์สกลกิจ นกสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน 60 ปี

...

(อ่านต่อ...)

โครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้มาตรฐานทางด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา

...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.