|| ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานเปิดศูนย์วิจัยและบ่มเพาะนวัตกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัยและบ่มเพาะนวัตกรรม ของสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ โดยมี ผศ.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และ ดร.ธนาธร ทะนานทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยและบ่มเพาะนวั...

(อ่านต่อ...)

ภาพกิจกรรมงาน it hackathon 2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานค่ายนักพัฒนา IT RSU HACKATHON 2017 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 โดยมีนักศึกษามัธยมจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

...

(อ่านต่อ...)

ประชุมบุคลากร ปีการศึกษา2/2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2/2559 โดยมีวาระสำคัญเช่น กิจกรรมของวิเทศสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาของวิทยาลัยฯกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ, การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯ และแนวทางการทำผลงานวิจัยและงานว...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.