|| ประมวลภาพกิจกรรม

อบรม หุ่นยนต์ 4-5 พ.ย.60

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียนและคุณครูสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 ...

(อ่านต่อ...)

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 25559

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการประเมิลจากคณะกรรมการ วิทยาลัยฯได้รับการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก...

(อ่านต่อ...)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเชื่อมความสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2560...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.