|| ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้มาตรฐานทางด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา

...

(อ่านต่อ...)

วิทยาลัยสันตพล จ.อุดรธานี เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี นำคณาจารย์เข้าเยี่ยมชมการบริการงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดี และผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัตนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การตอนรับ

...

(อ่านต่อ...)

ภาพกิจกรรมงานมอบเสื้อกาวน์ รุ่น3

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่น 3 ของสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมี ผศ.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมกันนี้ในงานมีการเสวนาพิเศษในหัวข้...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.