|| ประมวลภาพกิจกรรม

ว.ICT เปิดบ้านตอนรับโรงเรียนสายปัญญา รังสิต เข้าดูงาน START UP

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านตอนรับโรงเรียนสายปัญญา รังสิต เข้าดูงาน START UP...

(อ่านต่อ...)

ว.ICT เปิดบ้านตอนรับโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี เข้าดูงาน START UP และ IoT

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านตอนรับโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี เข้าดูงาน START UP และ IoT ...

(อ่านต่อ...)

ขอบคุณศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ขอขอบคุณศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสร้างเกมเกี่ยวกับการจำลองการฝึกยุทธศาสตร์ทางทหาร...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.