|| ประมวลภาพกิจกรรม

ว.ICT เปิดบ้านตอนรับโรงเรียนสตรีภูเก็ต

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านตอนรับโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ...

(อ่านต่อ...)

ว.ICT เปิดบ้านตอนรับโรงเรียนสายปัญญา รังสิต เข้าดูงาน START UP

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านตอนรับโรงเรียนสายปัญญา รังสิต เข้าดูงาน START UP...

(อ่านต่อ...)

ว.ICT เปิดบ้านตอนรับโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี เข้าดูงาน START UP และ IoT

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านตอนรับโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี เข้าดูงาน START UP และ IoT ...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.