|| ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.ดร.เชฎเนติ ศรีสะอ้าน คณบดีวิทยลัยฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

...

(อ่านต่อ...)

การแข่งขัน Global Game Jam 2018

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดแข่งขัน Global Game Jam 2018 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ของเราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งเราเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นภายใต้ชื่องาน Thai Game Jame และปีนี้ก็ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยฯทั่วประเทศ รวมทั้งบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขัน...

(อ่านต่อ...)

ว.ICT ทำบุญปีใหม่ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำบุญประจำปี 2561 พร้อมกับจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ให้อาจารย์และบุคลากรร่วมสังสรรค์...

(อ่านต่อ...)

Designed by NZ Digital Media.