|| การแข่งขัน Global Game Jam 2018

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดแข่งขัน Global Game Jam 2018 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ของเราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งเราเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นภายใต้ชื่องาน Thai Game Jame และปีนี้ก็ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยฯทั่วประเทศ รวมทั้งบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากเช่นเคย

Designed by NZ Digital Media.