|| ว.ICT เปิดบ้านตอนรับโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี เข้าดูงาน START UP และ IoT

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านตอนรับโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี เข้าดูงาน START UP และ IoT

Designed by NZ Digital Media.