|| งานสัมมนา "The Power of Social Media for E-Commerce 4.0 "พลังโซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจยุค 4.0"

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานสัมมนา "The Power of Social Media for E-Commerce 4.0 "พลังโซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจยุค 4.0" ช่วงที่ 1 หัวข้อ : Social Media for P.R. โซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดย อาจารย์ไตร ชีพธรรม คำวิเศษณ์ และคุณส้ม กมลกานต์ กุลดิชพงศ์ ช่วงที่ 2 หัวข้อ "E-Commerce & Social Media Trend" โดยคุณวี สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ ช่วงที่ 3 หัวข้อ "Digital Content คอนเท้นต์แบบไหนที่จะมัดใจผู้บริโภคยุค 4.0" โดยคุณมิว กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์ ซึ่งทั้งสามช่วงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

Designed by NZ Digital Media.