|| งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารรัตนคุณากร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

Designed by NZ Digital Media.