|| งานมุทิตาจิต อาจารย์สกลกิจ นกสกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานมุทิตาจิต งานมุทิตาจิต อาจารย์สกลกิจ นกสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน 60 ปี

Designed by NZ Digital Media.