ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาทางด้านการศึกษา

Designed by Suphanut Kathong.