งานทำบุญเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

คณาจารย์วิทยาลัยฯ ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ประจำปี 2561 เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี

Designed by Suphanut Kathong.