ไฮไลท์วิทยาลัย

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (World Robot Olympiad 2017) ภายใต้หัวข้อ “Sustainabots : Robots for sustainability”

ภาพบรรยากาศงาน The Stock master University จัดขึ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

ASEAN Virtual Business Plan Competition Open House and Training Day 1

ASEAN Virtual Business Plan Competition Pre-pitching Trianing Day

ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิทยาลัย

KM Day 2560

เนื่องด้วยคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ตอบ...

Thailand Digital Awards 2018

โครงการพัฒนานักบริหารภาครัฐและภาคเอกชนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้ดำเนินโครงการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "(T...

รางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" ประจำปี 2560

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานสังสรรค์ฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต และได้ประกาศเกียรติคุณแก...

ตอนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณบดีวิทยาลัย ICT ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน ต้อนรับ คณาอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี @ ม.อุบลฯ จำนวน 16 ท่าน เข้าอบรบ Workshop ด้าน ERP โดย อ.ส...

Designed by NZ Digital Media.