MyFirstApp Award

นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนนักพัฒนา ไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศให้กับนายนรนภ กุลวิวรรธน์ เจ้าของแอพ Make Melo ผู้ชนะการแข่งขัน My First App ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสร้างนักพัฒนาแอพไทยเลือดใหม่ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรม สร้างแลบปฏิบัติการพร้อมมอบโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์แอพบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone และเปิดให้ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจริง โดยมี ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยนักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน ร่วมเป็นสักขีพยานนายนรนภ กุลวิวรรธน์ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าของแอพ Make Melo แอพพลิเคชั่นที่ให้แต่งเสียงเพลงได้ด้วยตัวเองเพียงแค่ใส่ตัวโน้ตหรือคอร์ดกีต้าร์ สามารถบันทึกเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเก็บบน OneDrive ได้ กล่าวว่า “ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโทรศัพท์รุ่นยอดนิยมต่างๆ ของโนเกีย ซึ่งสามารถแต่งเสียงเรียกเข้าได้เอง จึงคิดแอพที่สามารถทำให้ผู้ใช้ Nokia Lumia แต่งเสียงเรียกเข้าได้เช่นกันโดยเป็นแอพแรกที่คิดขึ้นเอง” ส่วนแอพที่ได้รับรางวัลอันดับที่สองและสาม ได้แก่ แอพ Thai Pray และแอพ Taxido ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมงานที่ไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประเทศจีน ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาชั้นนำของไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประจำภูมิภาคตั้งอยู่ข่าวจาก siamphone.com

IBM Analytics

ไอบีเอ็มจับมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต  ประกาศพันธกิจนำบิสิเนสอนาไลติกส์เข้าเสริมศักยภาพการศึกษา และภาคธุรกิจ ยกระดับความสามารถการแข่งขันของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของไอบีเอ็มในการช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อาเซียนกำลังจะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ ผู้เชี่ยวชาญของไอบีเอ็มจะถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านอนาไลติกส์ให้แก่อาจารย์ผู้สอน พร้อมนำองค์ความรู้จากไอบีเอ็มเข้าร่วมพัฒนาวิชาในสาขาที่เกี่ยวข้อง 36 รายวิชา โดยเริ่มจากคณะในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาและอาจารย์จะได้รับประโยชน์จากศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศ หลักสูตรการเรียนการสอน การอบรม การสอบรับประกาศนียบัตร และการฝึกงานในสิ่งแวดล้อมจริงทางธุรกิจ ทั้งยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์และคลาวด์ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าปีนี้จะมีนักศึกษากว่า 5,000 คนที่ได้เรียนรู้ทักษะที่จะมีประโยชน์สำหรับอนาคตเหล่านี้“บิ๊กดาต้าและอนาไลติกส์กระตุ้นให้เกิดความต้องการในทักษะใหม่ๆ” ผศ.ดร.มล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว มหาวิทยาลัยรังสิตพยายามอย่างไม่หยุดยั้งที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย พร้อมเสริมวิชาด้านบิสสิเนสอนาไลติกส์เข้าไปโดยอาศัยทรัพยากรความรู้จากศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับไอบีเอ็ม เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Cyber Attacks

จัดงานเสวนาวิชาการเพื่อหาทิศทางในการวางแผนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์  เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นและตระหนักถึงภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้นและสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ          งานเสวนาวิชาการครั้งนี้จึงเป็นงานสำคัญระดับประเทศที่ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคโทรคมนาคม ภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กองทัพ สถาบันการเงินสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม มาร่วมกันเสวนา ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ระดับประเทศและจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศชาติในที่สุด          โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคโทรคมนาคม ภาคธุรกิจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กองทัพ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม  รวมถึงผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้1. พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ              ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ2. ดร. สุรชัย ศรีสารคาม               ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. คุณสุรางคณา วายุภาพ              ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 4. อาจารย์ปริญญา หอมเอนก         ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัลเซ็นเตอร์ จำกัด   กรรมการและเลขานุการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)5. พลเอกภูดิ ทวีระศักดิ์                    ประธานคณะอนุกรรมการความมั่นคงเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)6. ผศ.ดร.ม.ล. กุลธร เกษมสันต์        คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยรังสิต7. พลโทบรรเจิด เทียนทองดี           8. คุณวัลลภ อมาตยกุล               Vice President, Strategic Information Technology บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/h9XJz6หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอ้อย 085-193-9496อีเมล์มาที่ tanwapa.k@rsu.ac.th        กำหนดการ: http://goo.gl/ZKpjh แผนที่: http://goo.gl/JJp1ta

ตึกรัตนคุณากร ชั้น 10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

52/347 เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก จังหวัด ปทุมธานี 12000.

โทรศัพท์:(662) 997-2200-30 ต่อ

Powered by Department of Information Technology