สร้างนักคิด พิชิตฝัน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ธนาพร ทองแย้ม ที่ได้รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากการประกวดใน โครงการประกวด สร้างนักคิด พิชิตฝัน Thailand Creators’ Challenge ประเภท GENERAL APPLICATION FOR MOBILE สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา โดยผลงานของ นางสาว ธนาพร ทองแย้ม เป็นผลงานของนักศึกษา เพียงคนเดียวที่ได้รางวัล ส่วนรางวัลอื่นๆ เป็นของบุคคลทั่วไปสำหรับประเภทดังกล่าว รอบสุดท้ายมีการคัดเลือกผลงานเหลือเพียง 10 ผลงาน ซึ่งนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการคัดเลือกถึง 3 ผลงาน ดังนี้1. แอปพลิเคชันแนะนำด้านโภชนาการสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ของ นางสาว ธนาพร ทองแย้ม Tanaporn Thongyam2. แอปพลิเคชันช่วยเตือนการนัดหมายแพทย์และการทานยาสำหรับผู้สูงอายุ ของ นาย พงศกร อิ่มเอมประเสริฐ Pongsakorn Aimaemprasert3. แอปพลิเคชันแนะนำการใช้ภาษาจีนในการท่องเที่ยว ของ นาย ศิวัช ศิลปวิลาวัณย์ Siwat Sinlapawilawan

Sponsor ICOCI 2015

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยอุตะระ ประเทศมาเลเซีย เพื่อใช้สนับสนุนงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ International Conference on Computing and Informatics (ICOCI) 2015 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี รายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศติดตามได้ที่นี่ http://www.icoci.cms.net.my/icoci2015/home.asp

สร้างนักคิด พิชิตฝัน

อาจารย์ภณสุทธิ์ สุทธิประการ  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลที่ 2 ในการส่งผลงานเกมเข้าประกวด ชื่อเกม "Heaven Seeds"  ในโครงการดีๆ จากทางบริษัท ฟรีฟอร์ม จำกัด สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) บริษัท PT.Altermyth และบริษัท PT.Next Nation Prisma ประเทศอินโดนีเซีย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งโครงการนี้มีชื่อว่า "โครงการประกวด สร้างนักคิด พิชิตฝัน Thailand Creators’ Challenge : Mobile Content Awards"

ตึกรัตนคุณากร ชั้น 10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

52/347 เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก จังหวัด ปทุมธานี 12000.

โทรศัพท์:(662) 997-2200-30 ต่อ

Powered by Department of Information Technology