Medical Informatics

งานสัมมนาเรื่อง "สื่อสังคมออนไลน์ : ภัยใกล้ตัวต่อเวชสารสนเทศ"  วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 12:30 - 16:00 น. ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ห้อง Grand Ballroom โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต มีหัวข้อดังนี้หัวข้อ "ยุคใหม่การสื่อสารกับเวชสารสนเทศ" บรรยายโดย พันเอก รศ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)หัวข้อ "สื่อสังคมออนไลน์กับเวชสารสนเทศ: ภัยที่ไม่ควรมองข้าม" บรรยายโดย นพ.พิรัตน์ โลกาพัฒนา แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลยันฮีอินเตอร์เนชั่นแนลหัวข้อ "แนวโน้มและทิศทางของภัยคุกคามความมั่นคงของเวชสารสนเทศ"  บรรยายโดย อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

MyFirstApp Award

นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนนักพัฒนา ไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศให้กับนายนรนภ กุลวิวรรธน์ เจ้าของแอพ Make Melo ผู้ชนะการแข่งขัน My First App ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสร้างนักพัฒนาแอพไทยเลือดใหม่ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรม สร้างแลบปฏิบัติการพร้อมมอบโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์แอพบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone และเปิดให้ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจริง โดยมี ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยนักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน ร่วมเป็นสักขีพยานนายนรนภ กุลวิวรรธน์ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าของแอพ Make Melo แอพพลิเคชั่นที่ให้แต่งเสียงเพลงได้ด้วยตัวเองเพียงแค่ใส่ตัวโน้ตหรือคอร์ดกีต้าร์ สามารถบันทึกเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเก็บบน OneDrive ได้ กล่าวว่า “ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโทรศัพท์รุ่นยอดนิยมต่างๆ ของโนเกีย ซึ่งสามารถแต่งเสียงเรียกเข้าได้เอง จึงคิดแอพที่สามารถทำให้ผู้ใช้ Nokia Lumia แต่งเสียงเรียกเข้าได้เช่นกันโดยเป็นแอพแรกที่คิดขึ้นเอง” ส่วนแอพที่ได้รับรางวัลอันดับที่สองและสาม ได้แก่ แอพ Thai Pray และแอพ Taxido ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมงานที่ไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประเทศจีน ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาชั้นนำของไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประจำภูมิภาคตั้งอยู่ข่าวจาก siamphone.com

IBM Analytics

ไอบีเอ็มจับมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต  ประกาศพันธกิจนำบิสิเนสอนาไลติกส์เข้าเสริมศักยภาพการศึกษา และภาคธุรกิจ ยกระดับความสามารถการแข่งขันของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของไอบีเอ็มในการช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อาเซียนกำลังจะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ ผู้เชี่ยวชาญของไอบีเอ็มจะถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านอนาไลติกส์ให้แก่อาจารย์ผู้สอน พร้อมนำองค์ความรู้จากไอบีเอ็มเข้าร่วมพัฒนาวิชาในสาขาที่เกี่ยวข้อง 36 รายวิชา โดยเริ่มจากคณะในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาและอาจารย์จะได้รับประโยชน์จากศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศ หลักสูตรการเรียนการสอน การอบรม การสอบรับประกาศนียบัตร และการฝึกงานในสิ่งแวดล้อมจริงทางธุรกิจ ทั้งยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์และคลาวด์ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าปีนี้จะมีนักศึกษากว่า 5,000 คนที่ได้เรียนรู้ทักษะที่จะมีประโยชน์สำหรับอนาคตเหล่านี้“บิ๊กดาต้าและอนาไลติกส์กระตุ้นให้เกิดความต้องการในทักษะใหม่ๆ” ผศ.ดร.มล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว มหาวิทยาลัยรังสิตพยายามอย่างไม่หยุดยั้งที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย พร้อมเสริมวิชาด้านบิสสิเนสอนาไลติกส์เข้าไปโดยอาศัยทรัพยากรความรู้จากศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับไอบีเอ็ม เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตึกรัตนคุณากร ชั้น 10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

52/347 เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก จังหวัด ปทุมธานี 12000.

โทรศัพท์:(662) 997-2200-30 ต่อ

Powered by Department of Information Technology