Thai Game Jam 2015

Thai Game Jam 2015 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2558ณ Sky Cyber Lounge ตึก 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานีเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วนะครับที่ http://globalgamejam.org/2015/jam-sites/rangsit-universityข้อมูลที่ควรทราบ- งาน Thai Game Jam 2015 เป็นส่วนหนึ่งของงาน Global Game Jam 2015- ค่าเข้าร่วมงาน 500 บาท/คน- อาหาร 7 มื้อ ( เริ่มตั้งแต่มื้อเย็นวันศุกร์ที่ 23 ม.ค. 2558 )- เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ตลอด 24 ชม.ข้อมูลเพิ่มเติม- http://globalgamejam.org/- http://thaigamejam.com/ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมemail: ekapong.n@rsu.ac.thmobile: 082-385-6941

Cloud Combines Analytics

งานสัมนา "ขับเคลื่อนเศษฐกิจยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ผสานอนาไลติกส์ Driving New Economics with Cloud Combines Analytics"จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม The Emerald (รัชดา)โดยความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัท IBM ประเทศไทย จำกัดสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ที่ http://it.rsu.ac.th/seminarติดตามข่าวสารได้ทาง facebook fanpage: สัมมนา "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ผสานอนาไลติกส์"

OpenHouse 2014

มหาวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการรังสิตนิทรรศ 2557มหาวิทยาลัยรังสิตจัด Open House 2014 “นวัตกรรมการศึกษากับมหาวิทยาลัยนวัตกรรม” โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557เวลา 08.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการรังสิตนิทรรศ 2557 หรือ OpenHouse 2014 “นวัตกรรมการศึกษากับมหาวิทยาลัยนวัตกรรม” โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่อาเซียนโดยเปิดบ้านให้นักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจหาข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเยี่ยมชมบรรยากาศ สัมผัสนวัตกรรมในทุกด้าน ทั้งด้านการเรียนการสอน คณาจารย์สถานที่และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์จากการเรียนในคณะสาขาวิชานั้นๆในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต            ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิ นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อการเกษตร ชมการฝึกบิน Simulatorการแสดงเครื่องบินเล็กเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ ชมนิทรรศการบ้านหมอฟันพบกับนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปิน ฯลฯสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2791-5698-99

ตึกรัตนคุณากร ชั้น 10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

52/347 เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก จังหวัด ปทุมธานี 12000.

โทรศัพท์:(662) 997-2200-30 ต่อ

Powered by Department of Information Technology