Software Expo 2014

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแสดงผลงานของนักศึกษาและผลงานเด่นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงาน Software Expo Asia 2014 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ แสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ รวมทั้งการเจรจาธุรกิจแก่พันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศพบกับบูทของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ในงานบริเวณ Student Innovation Pavilion Zone ครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมของงานได้ที่ http://www.softwareexpoasia.com/

MyFirstApp Award

นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนนักพัฒนา ไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศให้กับนายนรนภ กุลวิวรรธน์ เจ้าของแอพ Make Melo ผู้ชนะการแข่งขัน My First App ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสร้างนักพัฒนาแอพไทยเลือดใหม่ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรม สร้างแลบปฏิบัติการพร้อมมอบโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์แอพบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone และเปิดให้ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจริง โดยมี ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยนักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน ร่วมเป็นสักขีพยานนายนรนภ กุลวิวรรธน์ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าของแอพ Make Melo แอพพลิเคชั่นที่ให้แต่งเสียงเพลงได้ด้วยตัวเองเพียงแค่ใส่ตัวโน้ตหรือคอร์ดกีต้าร์ สามารถบันทึกเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเก็บบน OneDrive ได้ กล่าวว่า “ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโทรศัพท์รุ่นยอดนิยมต่างๆ ของโนเกีย ซึ่งสามารถแต่งเสียงเรียกเข้าได้เอง จึงคิดแอพที่สามารถทำให้ผู้ใช้ Nokia Lumia แต่งเสียงเรียกเข้าได้เช่นกันโดยเป็นแอพแรกที่คิดขึ้นเอง” ส่วนแอพที่ได้รับรางวัลอันดับที่สองและสาม ได้แก่ แอพ Thai Pray และแอพ Taxido ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมงานที่ไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประเทศจีน ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาชั้นนำของไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประจำภูมิภาคตั้งอยู่ข่าวจาก siamphone.com

IBM Analytics

ไอบีเอ็มจับมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต  ประกาศพันธกิจนำบิสิเนสอนาไลติกส์เข้าเสริมศักยภาพการศึกษา และภาคธุรกิจ ยกระดับความสามารถการแข่งขันของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของไอบีเอ็มในการช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อาเซียนกำลังจะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ ผู้เชี่ยวชาญของไอบีเอ็มจะถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านอนาไลติกส์ให้แก่อาจารย์ผู้สอน พร้อมนำองค์ความรู้จากไอบีเอ็มเข้าร่วมพัฒนาวิชาในสาขาที่เกี่ยวข้อง 36 รายวิชา โดยเริ่มจากคณะในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาและอาจารย์จะได้รับประโยชน์จากศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศ หลักสูตรการเรียนการสอน การอบรม การสอบรับประกาศนียบัตร และการฝึกงานในสิ่งแวดล้อมจริงทางธุรกิจ ทั้งยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์และคลาวด์ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าปีนี้จะมีนักศึกษากว่า 5,000 คนที่ได้เรียนรู้ทักษะที่จะมีประโยชน์สำหรับอนาคตเหล่านี้“บิ๊กดาต้าและอนาไลติกส์กระตุ้นให้เกิดความต้องการในทักษะใหม่ๆ” ผศ.ดร.มล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว มหาวิทยาลัยรังสิตพยายามอย่างไม่หยุดยั้งที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย พร้อมเสริมวิชาด้านบิสสิเนสอนาไลติกส์เข้าไปโดยอาศัยทรัพยากรความรู้จากศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับไอบีเอ็ม เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตึกรัตนคุณากร ชั้น 10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

52/347 เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก จังหวัด ปทุมธานี 12000.

โทรศัพท์:(662) 997-2200-30 ต่อ

Powered by Department of Information Technology