จิตอาสา เพื่อสังคม

ขอชื่นชม นายภูษิต กาญจนไตรภพ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.รังสิต ซึ่งปัจจุบันได้รับทุนรัฐบาลจีน ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยกวางสี โดยเมื่อคืน (17 ส.ค. 58) เขาได้นำความรู้ที่มีไปช่วยเป็นล่ามแปลภาษาให้แก่ชาวจีนที่โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ #ในนามมหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย และเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านอย่างน้อยในสถานการณ์ที่เลวร้าย ก็ยังเห็นน้ำจิตน้ำใจและการช่วยเหลือของคนในสังคม

หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาลัย ICT จัดงานเปิดตัวหลักสูตรป.โท การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผู้อำนวยการศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เเละคณาจารย์ร่วมงาน Open House เปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Master of Science Cybersecurity Management) ภายในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับที่มาของการเปิดหลักสูตรฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟัง ณ ห้องประชุม 2201 (ชั้น 22) ศูนย์ศึกษาวิภาวดี อาคารทีเอสที ทาวเวอร์

Line Sticker Contest

It’s Mine: ออก Line Sticker Contestโตโยต้า ขอเชิญชวนคุณสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่รู้จัก กับกิจกรรม ออก Line Sticker Contest เพียงออกแบบสติกเกอร์ในหัวข้อ "Toyota It’s Mine สร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้ทุกคน"พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่มูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท ตั้งแต่ 6 - 31 ส.ค. 58ระยะเวลาในการประกวด• เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558• หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 23.59 น.• ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ในวันที่ 2 กันยายน 2558• ประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 5 กันยายน 2558 ผ่าน Campaign website รางวัลในการประกวด• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลเงินสดมูลค่า 200,000 บาท • รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1เงินสดมูลค่า 70,000 บาท• รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสดมูลค่า 50,000 บาท• รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายมี 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท* (ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น)วิธีการเข้าร่วมประกวด1. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องออกแบบภายใต้หัวข้อ “Toyota It’s Mine สร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้ทุกคน”Toyota It’s Mine คาแรคเตอร์ ที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น2. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องออกแบบ• สร้างคาแรคเตอร์ It’s mine 1 คาแรคเตอร์ : ให้เป็น Line Sticker ในแบบคุณ (จำนวน 3 แบบ)• สติ๊กเกอร์ Toyota It’s mine : จำนวน 3 ชิ้น• ผู้สมัครต้องอายุ 15-35 ปี• ส่งผลงานทาง www.toyota.co.th/itsminesticker รวม 4 ชิ้น (คาแรคเตอร์ 1 ชิ้น สติ๊กเกอร์ 3 ชิ้น)• ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ร่วมแสดงผลงานวันที่ 5 ก.ย. 58 ที่ The Style by TOYOTA / Siam Square Oneสำหรับคาแรคเตอร์1. Format : JPG, PNG2. ขนาด: กว้าง 1,200 พิกเซล × สูง 1,000 พิกเซล (ขนาดแต่ละไฟล์ไม่เกิน 2 MB)3. ความละเอียด: 72dpi หรือสูงกว่า และโหมดสี RGสำหรับสติ๊กเกอร์1. Format : JPG, PNG2. ขนาด: กว้าง 370 พิกเซล × สูง 320 พิกเซล (ขนาดแต่ละไฟล์ไม่เกิน 2 MB)3. พื้นหลังของรูป: โปร่งใส4. ความละเอียด: 72dpi หรือสูงกว่า และโหมดสี RGB5. อัพโหลดสติกเกอร์ที่ออกแบบลงใน Campaign website (www.toyota.co.th/itsminesticker)เกณฑ์การตัดสินผลงานการประกวด1. ผลงานแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และสื่อถึงความเป็น "Toyota It’s Mine”2. ผลงานที่ออกแบบ แสดงออกถึงอารมณ์และความหมายชัดเจน3. ผลงานที่ออกแบบ จะต้องมีความเหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็น It’s Mine Line Stickerกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องมีอายุระหว่าง 15-35 ปี2. ผู้ส่งผลงานมีสิทธิ์ส่งผลงานได้มากกว่า 1 ครั้ง3. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกนำมาออกแบบเป็น Toyota It’s Mine : Line Sticker4. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก อาจมีการปรับแก้เพื่อความเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้จริง 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด6. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งประกวดออกแบบเองเท่านั้น และไม่สามารถว่าจ้างให้ผู้อื่นออกแบบแทนได้7. หากพบว่ามีการส่งประกวดผลงานซ้ำ หรือไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ผลงานจะถูกตัดสิทธื์ในการประกวดทันที8. ไม่อนุญาตให้ใช้ผลงานใดที่มีลักษณะส่อไปทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นสถาบัน ศาสนาไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม9. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ของผู้อื่น รวมทั้งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการโฆษณาเผยแพร่ และสิทธิ์อื่น ๆ10. ในกรณีที่เห็นว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามข้อใดที่ระบุไว้ในกฎเงื่อนไข กติกานี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบผลงานและตัดสิทธิ์การแข่งขันของผู้เข้าประกวดนั้น11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด12. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข ในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้ รวมทั้งมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมกติกาการรับของรางวัล1. ผู้ที่ได้รับของรางวัล จะได้รับการติดต่อจากคณะกรรมการ ทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล 2. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณีและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คนมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น4. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถมารับของรางวัลได้หลังจากวันประกาศผล 5 ก.ย. 58 และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่มารับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากวันที่ประกาศผล และ ทางบริษัทฯไม่มีการนำส่งของรางวัลใดๆทั้งสิ้น 5. ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของของรางวัล และ/หรือภาษีอื่นๆที่กฎหมายกำหนดในวันที่มาติดต่อขอรับรางวัล โดยนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา เพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย6. ผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง เพื่อแสดงหลักฐานในการรับ ของรางวัล สามารถมารับของรางวัลได้ที่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ (10.00 – 17.00 น.) ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ คุณ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx เบอร์ xxxxxxx ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทนได้ โดยแสดงนำหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์ ของผู้ได้รับรางวัลมาเป็นหลักฐาน และผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงบัตรประชาชนต่อทางบริษัทฯ (**รายละเอียดสถานที่รับของรางวัล และเบอร์ติดต่อจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**)7. หากทางบริษัทฯ พบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทันที8. ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่านไว้ โดยไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ9. ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ รูปภาพที่เกิดในกิจกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน รวมถึงรูปภาพผู้ชนะ เผยแพร่ต่อสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า10. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ดังกล่าวได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า12. สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ทำตามข้อกำหนดของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือเป็นโมฆะ และตัดสิทธิ์ในการได้รับรางวัล การตัดสินของบริษัทฯ และคณะกรรมการถือเป็นอำนาจสูงสุด

ตึกรัตนคุณากร ชั้น 10 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

52/347 เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก จังหวัด ปทุมธานี 12000.

โทรศัพท์:(662) 997-2200-30 ต่อ 4061

Powered by Department of Information Technology