20th Anniversary

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน "ราตรีคืนสู่เหย้า 20 ปี ฅนไอทีรังสิต"  สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศ ดังนั้นการให้การศึกษาแก่เยาวชนของประเทศในด้านความรู้ดังกล่าว จึงมีความสำคัญเป็นอย่างย่ิง ทำให้มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว ณ ปัจจุบันมีเปิดสอนระดับปริญญาตรี 7 สาขาวิชา ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ 1 สาขาวิชา ปริญญาโท 3 สาขาวิชา และปริญญาเอก 1 สาขาวิชา จากการเปิดสอนระยะเวลาที่ยาวนาน ทำให้มีนักศึกษาที่จบออกไปประกอบอาชีพทางด้านไอทีเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรำลึกถึงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดงาน "ราตรีคืนสู่เหย้า 20 ปี ฅนไอทีรังสิต" ขึ้น ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าทุกท่านได้มาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยในงานมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ ร่วมถึงสนุกกับนักร้องสุดแนวคือ วง 25 hourse และ นิว จิ๋ว  ราคาบัตรเข้างาน 1,400 บาท/1 ท่าน  หากซื้อ 1 โต๊ะ (8 ที่นั่ง) ลดเหลือ 10,000 บาทเท่านั้นสามารถซื้อบัตรเข้างานได้ที่ เลขานุการสาขาทุกท่าน 02 997 2222 ต่อ 4055, 4061 มือถือ : 096-176-7660ศิษย์เก่าปริญญาโทติดต่อ พี่ป่ิน 089-688-6381

สร้างนักคิด พิชิตฝัน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ธนาพร ทองแย้ม ที่ได้รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากการประกวดใน โครงการประกวด สร้างนักคิด พิชิตฝัน Thailand Creators’ Challenge ประเภท GENERAL APPLICATION FOR MOBILE สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา โดยผลงานของ นางสาว ธนาพร ทองแย้ม เป็นผลงานของนักศึกษา เพียงคนเดียวที่ได้รางวัล ส่วนรางวัลอื่นๆ เป็นของบุคคลทั่วไปสำหรับประเภทดังกล่าว รอบสุดท้ายมีการคัดเลือกผลงานเหลือเพียง 10 ผลงาน ซึ่งนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการคัดเลือกถึง 3 ผลงาน ดังนี้1. แอปพลิเคชันแนะนำด้านโภชนาการสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ของ นางสาว ธนาพร ทองแย้ม Tanaporn Thongyam2. แอปพลิเคชันช่วยเตือนการนัดหมายแพทย์และการทานยาสำหรับผู้สูงอายุ ของ นาย พงศกร อิ่มเอมประเสริฐ Pongsakorn Aimaemprasert3. แอปพลิเคชันแนะนำการใช้ภาษาจีนในการท่องเที่ยว ของ นาย ศิวัช ศิลปวิลาวัณย์ Siwat Sinlapawilawan

Sponsor ICOCI 2015

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยอุตะระ ประเทศมาเลเซีย เพื่อใช้สนับสนุนงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ International Conference on Computing and Informatics (ICOCI) 2015 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี รายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศติดตามได้ที่นี่ http://www.icoci.cms.net.my/icoci2015/home.asp

ตึกรัตนคุณากร ชั้น 10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

52/347 เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก จังหวัด ปทุมธานี 12000.

โทรศัพท์:(662) 997-2200-30 ต่อ

Powered by Department of Information Technology