Thailand DIGI 2014

นายจิรเมธ เกตุสิงห์น้อย กับ นายภาณุวงศ์ ผาวันดี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันการสร้างเกมจากโครงการ Thailand DIGI Challenge 2014สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่องาน “Thailand Digi Challenge” ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ กลุ่มผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานที่สามารถใช้งานจริงในอุตสาหกรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และโครงการฯนี้ยังมุ่งเน้นในด้านของการพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรม โดยการให้ทุนในการพัฒนาจากชิ้นงานประกวด ซึ่งทุนดังกล่าวจะมอบให้กับผู้ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรวมทุกประเภท ทั้งสิ้น 15 ทุน/ภูมิภาค (ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, และภาคใต้) และประกาศผลในงานพิธีมอบรางวัล และมีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุน จากทางสำนักงานฯ (SIPA) เพื่อต่อยอดผลงานของตัวเองได้อีก มูลค่า กว่า 18,000,000 บาททั้งนี้จากกิจกรรมดังกล่าว นายจิรเมธ เกตุสิงห์น้อย กับ นายภาณุวงศ์ ผาวันดี นักศึกษาจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป

Medical Informatics

งานสัมมนาเรื่อง "สื่อสังคมออนไลน์ : ภัยใกล้ตัวต่อเวชสารสนเทศ"  วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 12:30 - 16:00 น. ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ห้อง Grand Ballroom โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต มีหัวข้อดังนี้หัวข้อ "ยุคใหม่การสื่อสารกับเวชสารสนเทศ" บรรยายโดย พันเอก รศ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)หัวข้อ "สื่อสังคมออนไลน์กับเวชสารสนเทศ: ภัยที่ไม่ควรมองข้าม" บรรยายโดย นพ.พิรัตน์ โลกาพัฒนา แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลยันฮีอินเตอร์เนชั่นแนลหัวข้อ "แนวโน้มและทิศทางของภัยคุกคามความมั่นคงของเวชสารสนเทศ"  บรรยายโดย อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

MyFirstApp Award

นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนนักพัฒนา ไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศให้กับนายนรนภ กุลวิวรรธน์ เจ้าของแอพ Make Melo ผู้ชนะการแข่งขัน My First App ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสร้างนักพัฒนาแอพไทยเลือดใหม่ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรม สร้างแลบปฏิบัติการพร้อมมอบโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์แอพบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone และเปิดให้ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจริง โดยมี ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยนักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน ร่วมเป็นสักขีพยานนายนรนภ กุลวิวรรธน์ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าของแอพ Make Melo แอพพลิเคชั่นที่ให้แต่งเสียงเพลงได้ด้วยตัวเองเพียงแค่ใส่ตัวโน้ตหรือคอร์ดกีต้าร์ สามารถบันทึกเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเก็บบน OneDrive ได้ กล่าวว่า “ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโทรศัพท์รุ่นยอดนิยมต่างๆ ของโนเกีย ซึ่งสามารถแต่งเสียงเรียกเข้าได้เอง จึงคิดแอพที่สามารถทำให้ผู้ใช้ Nokia Lumia แต่งเสียงเรียกเข้าได้เช่นกันโดยเป็นแอพแรกที่คิดขึ้นเอง” ส่วนแอพที่ได้รับรางวัลอันดับที่สองและสาม ได้แก่ แอพ Thai Pray และแอพ Taxido ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมงานที่ไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประเทศจีน ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาชั้นนำของไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประจำภูมิภาคตั้งอยู่ข่าวจาก siamphone.com

ตึกรัตนคุณากร ชั้น 10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

52/347 เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก จังหวัด ปทุมธานี 12000.

โทรศัพท์:(662) 997-2200-30 ต่อ

Powered by Department of Information Technology